Skip to main content

Vastgoedverbinding ontzorgt

VastGOEDverbinding ontzorgt mensen en organisaties met vastgoed door advies, interim-management en gamesimulaties.

Loopt u aan tegen opeengestapelde ambities of vastgoedprojecten die onnodig vertraging oplopen en onnodig veel geld kosten? Ik help opdrachtgevers bij het realiseren van strategische doelen en zorg ervoor dat vastgoedprojecten binnen budget en planning tot een goed einde komen.

Het transformeren van stedelijke gebieden vraagt om intensieve samenwerking van gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Door mijn ervaring in verschillende rollen en organisaties ben ik in staat om partijen in beweging te krijgen en plannen vlot te trekken. Ik denk kritisch mee over het beoogde maatschappelijke en financiële resultaat en breng de haalbaarheid en risico’s in beeld. Met mijn deskundige aanpak zorg ik voor weloverwogen keuzes en zorgvuldige besluitvorming. Ik stuur daarbij op inhoud en proces en zorg ervoor dat strategische doelen vertaald worden in concrete en uitvoerbare projecten.

Wilt u meer uit projectteams en uw vastgoedportefeuille halen? Als interim-manager van vastgoedprojecten en processen breng ik mensen en organisaties verder en zorg ik voor een optimaal resultaat. Als onafhankelijke kan ik mijn aandacht volledig richten op het project en blijf ik met een frisse blik kijken.

Het draaiende houden van een organisatie met vastgoed, projecten en operationele vraagstukken kost veel tijd, terwijl ambities veelomvattender worden. Om ervoor te zorgen dat organisaties, teams en mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren is tijd en capaciteit nodig. Ik help opdrachtgevers om projectteams draaiende te houden en in beweging te krijgen. Ik breng teams op een hoger niveau door het vergroten van resultaatgerichtheid en het verbeteren van samenwerking. Ik schakel daarbij gemakkelijk tussen verschillende niveaus en organisaties, ook binnen een politiek gevoelige omgeving.

Werkt u aan complexe projecten en programma’s met meerdere partijen met uiteenlopende belangen? Met gamesimulaties geef ik inzicht in elkaars belangen, doelen en mogelijkheden. Het leidt tot begrip voor ieders standpunt en tot een resultaat waar iedereen achter staat.

De complexiteit van ruimtelijke projecten en programma’s neemt toe. Dit maakt het niet eenvoudig om tot goede en gedragen oplossingen te komen, zeker niet als de belangen uiteenlopen. Een gamesimulatie kan partijen nieuwe inzichten geven en teams in beweging brengen. Dit kan leiden tot vernieuwende oplossingen of samenwerkingsvormen. Ik ontwikkel gamesimulaties op maat of maak gebruik van simulaties, die ik eerder heb ontwikkeld en begeleid voor mijn promotieonderzoek. Het helpt woningcorporaties, gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en aannemers met complexe investeringsbeslissingen in de praktijk.