Skip to main content

Over mijn proefschrift

Investeringen door woningcorporaties zijn van groot belang voor de continuïteit van stedelijke vernieuwing in Nederland. In mijn proefschrift ‘Samenspel in stedelijke vernieuwing’, maak ik inzichtelijk op welke wijze woningcorporaties investeringsbeslissingen in stedelijke vernieuwing nemen in samenwerking met andere partijen. Dat zijn beleggers, bouwers en gemeenten.

Op basis van een casestudy verkende ik tijdens mijn onderzoek factoren die van invloed zijn op het investeringsgedrag. Via gamesimulaties onderzocht ik de interactie met deze partijen en hoe zij elkaar kunnen stimuleren om te investeren door een andere samenwerkingswijze.
 
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat er vooral kansen liggen in de samenwerking met beleggers en gemeenten. In het samenspel met beleggers is onder meer transparantie van belang en is cultuurverschil een belemmerende factor. Met gemeenten zijn een gedeelde visie en een wederkerige vertrouwensrelatie essentieel. In het samenspel met bouwers leiden langdurige samenwerkingsafspraken tot meer snelheid in investeringsbeslissingen, maar niet tot de gewenste kostenreductie
 
Na een periode van zes jaar onderzoek, verdedigde ik op 18 december 2019 met succes mijn proefschrift in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heb je interesse in mijn proefschrift Samenspel in stedelijke vernieuwing? Er is een samenvatting (PDF) en het hele proefschrift is beschikbaar via de website van TU Delft